facebook
Menu
Wspierają nas
orkon

rekwizytornia

groprodukcja

groprodukcja

groprodukcja

Informacje o świecie

Kontynent Myrtany

Król Rhobar II toczy wyniszczającą wojnę z orkami. Nieprzebrane zastępy zielonoskórych schodzą z gór i nękają żyzne królestwo Myrtany. Wyczerpana ostatnią wojną z pustynnym Varrantem armia królewska nie daje rady odpierać kolejnych hord potężnych orków. Tylko oddziały wyposażone w broń wykonaną z najpotężniejszego kruszcu – magicznej rudy – mają szansę zwyciężać z silniejszym fizycznie przeciwnikiem. Jednocześnie kruszec ów jest bardzo rzadki. Dostawy z lodowatego Nordmaru są niemal całkowicie zablokowane przez koczujących na przełęczach orków. Król ma co prawda zaplecze w postaci dostaw z położonej daleko od frontu wyspy Khorinis, jednak intensywność wydobycia sprawia, że zaczyna tam brakować górników, którzy mogliby nadążyć z pokryciem zapotrzebowania na rudę dla królewskiej armii.

Rhobar podejmuje trudną decyzję – każdy skazaniec, niezależnie od przestępstwa jakie popełnił, ma być wysyłany do pracy przy wydobyciu magicznej rudy na Khornis. Jednocześnie miejscowe plemiona orków zaczynają dawać się kopaczom we znaki. Kolejne dostawy zostają opóźnione lub wcale nie docierają do armijnych mieczników. Zagrożony widmem przegranej wojny król podejmuje desperacką decyzję – wysyła swych najpotężniejszych magów by otoczyli Górniczą Dolinę w Khorinis czarodziejską barierą, która ma ochronić rudę i kopaczy przed napadami orków oraz przed ucieczkami zmuszanych do pracy więźniów.

Jednak podczas rzucania zaklęcia coś poszło nie tak – bariera urosła do monstrualnych, nadspodziewanych rozmiarów, pochłaniając również magów.

Spod bariery nie można się było wydostać. Każdy śmiałek, który spróbował ją przekroczyć, docierał na drugą stronę już martwy. Skonsternowani, zdradzeni przez własnego króla strażnicy stali się łatwym celem dla żądnych krwi więźniów. Skazańcy błyskawicznie przejęli władzę pod Barierą.

Król nie miał wyboru, dramatyczna sytuacja na froncie zmusiła go do negocjacji z więźniami. Ustalono, że skazańcy, jak dotychczas, będą dostarczać magiczną rudę. W zamian król wysyłał im rzadkie towary z „zewnętrznego świata”. Najbardziej wpływowi z więźniów zyskali status handlujących rudą Magnatów. Otoczyli się gwardią wiernej sobie Straży i zmusili słabszych do kontynuacji wydobycia.

Status quo trwa nadspodziewanie długo.

STARY OBÓZ

Początkowo po prostu „Obóz”. Założony został w pozostałym po królewskim garnizonie zamku, w samym sercu doliny. To tutaj osiedli Magnaci i stąd kontrolują życie pod Barierą. Wraz z przybywaniem nowych więźniów wokół zamku zaczęły rosnąć zbudowane na szybko i z byle czego chałupy. Uformował się zewnętrzny pierścień, zamieszkały głównie przez kopaczy oraz mniej znaczących członków obozu.

W Starym Obozie życie płynie powoli. Magnaci dbają o handel z królem, Strażnicy pilnują porządku, Cienie zajmują się codziennym życiem Obozu prowadząc sklepy i świadcząc różnorakie usługi, nierzadko mocno szemrane. Najniżej w hierarchii znajdują się Kopacze, stanowiący trzon i podwaliny pod istnienie obozu. To ich praca zapewnia istnienie tego małego „państwa” zorganizowanego wokół wymian z królem. Kopacze za niewielką kwotę mogą wykupić sobie u Strażników ochronę i nietykalność. Oczywiście członkowie Obozu to jednak więźniowie, skazani nierzadko za naprawdę paskudne czyny, toteż zdarzają się wymuszenia, zwłaszcza ze strony Strażników. Niemniej jednak Obóz funkcjonuje a wyłączność na towary spoza bariery sprawia, że nawet najbiedniejsi kopacze wiążą z koniec z końcem.

Magowie uwięzieni pod ich własną barierą na początku zamieszkiwali zamek, służąc Magnatom za swego rodzaju królewskich ambasadorów. Wkrótce jednak doszło między nimi do rozłamu. Podzielili się na dwa stronnictwa: 
  • Krąg Ognia, wierny królowi, skupiony wokół wiary w boga-stwórcę Innosa
  • Krąg Wody, wyznający boga równowagi Adanosa i poszukujący sposobu na ucieczkę

Ta schizma dała podwaliny pod założenie Nowego Obozu.

NOWY OBÓZ

Zupełne przeciwieństwo organizacji Starego Obozu. Wewnątrz Nowego Obozu funkcjonują dwa duże stronnictwa – Szkodnicy oraz Najemnicy. Szkodnicy to banda niezależnych anarchistów uznających wyłącznie prawo siły. Są skupieni wokół nieformalnego przywódcy – Laresa – jednak traktują go raczej jako przedstawiciela i doradcę niż rzeczywistego szefa. Kilku szkodników założyło niewolniczą plantację ryżu, który szybko stał się podstawą wyżywienia Obozu. Najemnicy, pod wodzą Leeyi, to grupa skupiona wokół Magów Wody. Są ich ochroną oraz zbrojną ręką w zamian za rudę i obietnicę zniszczenia bariery, a tym samym zwrócenia wolności. Nowy Obóz założył własną kopalnię by zupełnie uniezależnić się od Starego Obozu, Magowie Wody nie prowadzą jednak handlu z królem. Wierzą, że odpowiednio duża ilość magicznej rudy pozwoli im doprowadzić do magicznej eksplozji, która unieszkodliwi barierę.

Wielu Szkodników wsławiło się kontynuacją swoich bandyckich przyzwyczajeń z życia w zewnętrznym świecie. Napady na konwoje z towarami od króla stają się coraz częstsze. Stosunki między Obozami są nieustannie napięte a zapewnienia Laresa, że to nie on zleca napady, zdają się tylko bardziej irytować Magnatów. Dla każdego stało się jasne, że Nowy Obóz, mimo swej decentralizacji, stał się znaczącą siłą militarną Kolonii i może grać na nosie Staremu Obozowi.

BRACTWO ŚNIĄCEGO

Sekta skupiona wobec kultu tajemniczego Śniącego, uśpionego bóstwa, którego przebudzenie ma poprowadzić jego wyznawców do wolności. Założyli Obóz Na Bagnie we wschodnim krańcu Kolonii, gdzie zajmują się uprawą Bagiennego Ziela. Palenie suszu tej rośliny ponoć wzmacnia kontakt z ich bóstwem, wobec tego nad obozem po równo unoszą się bagienne opary i chmury narkotycznego dymu. Podstawą ekonomii obozu jest handel – Bracia wymieniają w innych Obozach skręty na wszystko czego potrzebują. Jednocześnie duchowi przywódcy organizacji – Guru – nieustannie poszukują sposobów na wzmocnienie więzi ze Śniącym oraz dokonanie Wielkiego Przebudzenia. W obozie wytworzyły się specyficzne kasty. Na czele sekty stoi Y'Berion – przywódca mający mocne wizje, zsyłane mu bezpośrednio przez Śniącego. Jego pomocnicy to Guru – zajmujący się zarówno nauczaniem o bóstwie jak i narkotykową ekonomią obozu. Do ochrony przed niebezpieczeństwami bagien Bractwo powołało Straż Świątynną. Ci fanatyczni wojownicy rzucają się w wir walki z imieniem Śniącego na ustach. Najniżej w hierarchii stoją Nowicjusze zajmujący się zbieraniem ziela oraz wykonywaniem codziennych prac i obowiązków w obozie.