facebook
Menu
Wspierają nas
orkon

rekwizytornia

groprodukcja

groprodukcja

groprodukcja

Bogowie
Wewnątrz bariery czczone są cztery różne bóstwa. Choć na pierwszy rzut oka ich wpływy mogą wydawać się niedostrzegalne, w rzeczywistości są nieodzowną częścią tego świata.
Warto, by każdy gracz wybrał najbardziej odpowiadające mu bóstwo, które będzie aktywnie wyznawał lub poszukiwał wiedzy na jego temat u odpowiednich kapłanów.


Innos


Najstarszy z bogów. Dał światu słońce i ogień, stworzył świat i człowieka. Blask utworzonej światłości był zbyt oślepiający i Innos potrzebował czegoś co może jej się przeciwstawić. Podzielił się wtedy i tak powstał Beliar, który stworzył noc. Innos podzielił się ponownie i wtedy pojawił się kolejny bóg - Adanos. Jemu została powierzona opieka nad Światem, a Innos i Beliar odeszli do własnych wymiarów skąd toczą nieustającą wojnę o dominację. Ostatnią rzeczą, jaką pan światła dał ludziom przed odejściem, była jego boska iskra. Najbardziej znanymi wyznawcami Innosa są Magowie Ognia i Paladyni. Król Rhobar II i większość poddanych czcą Innosa jako bóstwo sprawiedliwości i porządku, natomiast mieszkańcy lodowego Nordmaru cenią go za dar ognia i światła.


Beliar


Wydzielił się z Innosa by utworzyć siłę przeciwstawną światłu - ciemność. Ludzie bali się go i nie chcieli oddawać mu czci, więc Beliar opanowany gniewem i zazdrością stworzył śmierć i chaos. Od tej pory toczy wieczny bój z Innosem. Beliar wśród mieszkańców Królestwa Myrtany nie posiada zbyt wielu wiernych. Jest uważany za boga śmierci, zniszczenia i gniewu więc znajduje wyznawców pośród nekromantów i morderców. Jedynym ludem otwarcie wyznającym pana zaświatów są Asasyni z pustynnego południa.
Adanos


Powstał z Innosa, gdy ten podzielił się po raz drugi by powstrzymać niszczycielskie zapędy Beliara. Jest najmłodszym z boskiej trójki. To on dał ludziom mądrość i pomysłowość, dzięki czemu wiedzieli jak gromadzić wiedzę i rozwijać się. Adanos jako strażnik równowagi czuwa nad wieczną walką między ładem Innosa i chaosem Beliara, by żadne z nich nie przechyliło szali zwycięstwa. To dzięki niemu świat oraz życie mogą trwać. Najbardziej rozpoznawalnymi wyznawcami Adanosa są Magowie Wody. Ludzie czczą go jako boga harmonii, sprawcę zmian i pana wód. Najwięcej jego wyznawców można odnaleźć w społecznościach żyjących w prostocie i w zgodzie z naturą.Śniący / Krushak


Bóstwo w zasadzie nieznane poza granicami Magicznej Bariery. Członkowie Bractwa Śniącego wierzą, że ich bóg jest bliźniaczym odbiciem Adanosa, tak jak Beliar jest odbiciem Innosa. Według nauczania mistrza Y’Beriona Adanos reprezentuje równowagę związaną ze sztucznym porządkiem tworzonym przez ludzi, podczas gdy Śniący reprezentuje harmonię kreowaną w pozornym chaosie sił natury. Faktem jest, że Guru, czyli duchowi opiekunowie Bractwa, jak nikt inny opanowali zaklęcia związane z żywiołem wiatru oraz techniki magicznego wpływania na ludzkie umysły. Nadane mu przez sekciarzy imię związane jest z wiarą, iż pozostaje w tajemniczym uśpieniu, przez które nie może w pełni manifestować swej boskiej natury. Członkowie Bractwa starają się znaleźć sposób na przebudzenie Śniącego. Póki co kapłani „starych bogów” chłodno podchodzą do pomysłu zaakceptowania go jako członka oficjalnego panteonu.