facebook
Polityka prywatności
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony w związku z uczestnictwem w imprezie "Larp Gothic";
 2. Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE PASJONATÓW GIER FABULARNYCH SILESIAN GAMES z siedzibą przy ul. Ciepłej 9-11/1G we Wrocławiu, 50-524. Numer KRS 0000953696. Prezesem stowarzyszenia jest Maciej Antkiewicz, e-mail: maciej.antkiewicz@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i obsługi zgłoszeń uczestnictwa w imprezie "Larp Gothic"';
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkowników oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Strona automatycznie gromadzi następujące danie podczas logowania za pomocą portalu Facebook: "public_profile" oraz "email";
 6. Strona ponadto gromadzi informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników za pośrednictwem formularzy;
 7. Podanie wymaganych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych jest warunkiem udziału w imprezie "Larp Gothic";
 8. Odbiorcą danych osobowych będą organizatorzy imprezy "Larp Gothic";
 9. Organizatorzy mogą posłużyć się danymi osobowymi w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, w ramach przetwarzania zgłoszenia uczestnictwa w imprezie;
 10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych;
 11. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody;
 12. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 13. Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane przez stronę larpgothic.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy;
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany będą obwieszczane w sposób widoczny i zrozumiały.